email: biuro@fast-software.pl tel: (+48) 693 901 183

PL EN
fastGIS
Paszportyzacja sieci w fastGIS

fastGIS to innowacyjny systemem informatyczny, służący przede wszystkim do paszportyzacji sieci teleinformatycznej. Został zbudowany przy wykorzystaniu bazy danych ORACLE SQL oraz środowiska fastGIS, przeznaczonego do projektowania aplikacji typu GIS.

dowiedz się więcej

Przewaga nad konkurencją

Przewaga funkcjonalna

Dzięki swojej unikalnej konstrukcji, system fastGIS jest najszybciej rozwijanym systemem paszportyzacji. Oto tylko niektóre funkcje systemu fastGIS niezwykle ważne dla użytkowników.

 • generowanie raportów do UKE: PIT i SIDUSIS
 • definiowanie własnych urządzeń aktywnych i pasywnych
 • projektowanie sieci
 • eksport i import projektów do innych instancji fastGIS
 • obliczanie tłumienności teoretycznej dla łączy światłowodowych oraz bilansu mocy dla sieci PON
 • generowanie wszelkich schematów logicznych sieci na bazie posiadanych inforamcji bazodanowych o elementach sieci
 • niezwykle prosty, intuicyjny i funkcjonalny interfejs operatora systemu
 • wykorzystanie ogólnie dostępnych map i podkładów z serwisów internetowych Google, WMS i Open Street Maps
 • wykorzystanie pozycjonowalnych podkładów cyfrowych we wszystkich popularnych formatach: AutoCAD, Microstation, ArcGIS, MapInfo
 • wykorzystanie map rastrowych i skanów w praktycznie wszystkich dostępnych formatach
 • definiowanie map kondygnacji budynków oraz własnych widoków map
 • wzajemne przeliczanie współrzędych z różnych układów, jednoczesne wyświetlanie współrzędych geograficznych dla map metrycznych
   

Przewaga technologiczna

Paszportyzacja fastGIS stanowi prawdziwą innowację w świecie paszportyzacji teleinformatycznych zasobów przestrzennych. Żaden inny system nie oferuje tak wiele, w zakresie:

 • nowatorskiej konstrukcji - fastGIS wykorzystuje struktury przechowywane w bazie ORACLE SQL do zdefiniowania własnej konstrukcji i logicznej funkcjonalności aplikacji, dzięki czemu pozostaje jednym z najnowocześniejszych systemów na świecie
 • szybkości wdrożenia - dzięki możliwości wizualnego projektowania fastGIS umożliwia osiągnięcie wyjątkowo krótkich terminów wdrożenia oraz dostosowania systemu do dynamicznie ewoluujących wymagań klientów,
 • sposobów integracji - dzięki wbudowanemu dostępowi do wielu źródeł danych, fastGIS umożliwia integrację wielu systemów informatycznych w ramach jednego systemu
 • elastyczności działania - fastGIS można dopasować do potrzeb klienta w niemal idealny sposób; zmiany w funkcjonowaniu można zrealizować w przeciągu kliku minut zamiast dni czy tygodni
 • funkcjonalności - w przypadku fastGIS paszportyzacja nie ma ograniczeń, może on realizować praktycznie dowolne zadania z nią związane
   

Przewaga ekonomiczna

Dzięki swojej unikalnej konstrukcji, system fastGIS jest tańszy w utrzymaniu i szybszy we wdrożeniu. Nie wykorzystuje żadnych innych systemów do swojej pracy. Dzięki temu jest korzystniejszy w zakupie i tańszy w późniejszym utrzymaniu. Dlatego firmy : duże, średnie, małe oraz mikroprzedsiębiorstwa przeważnie decydują się na zakup fastGIS.