email: biuro@fast-software.pl tel: (+48) 693 901 183

PL EN
fastGIS
Paszportyzacja sieci w fastGIS

fastGIS to innowacyjny systemem informatyczny, służący przede wszystkim do paszportyzacji sieci teleinformatycznej. Został zbudowany przy wykorzystaniu bazy danych ORACLE SQL oraz środowiska fastGIS, przeznaczonego do projektowania aplikacji typu GIS.

dowiedz się więcej

Mapy i operacje na tle mapy terenu

System do paszportyzacji fastGIS daje szerokie możliwości przeglądania oraz edycji map topograficznych i geodezyjnych, a także wielorakich schematów. Umożliwia pracę z wykorzystaniem internetowych podkładów Open Street Maps, Google Maps oraz serwisów WMS. Umożliwia korzystanie z ukrytych wektorowych zasobów Open Street Maps (budynki, adres, granice jednostek administracyjnych, itp.).

FastGIS posiada wbudowany edytor schematów i map, dzięki któremu można wydajnie przeglądać, wyszukiwać, wyróżniać, przeprowadzać operacje blokowe, grupować, edytować, rysować czy wprowadzać symbole rastrowe i wektorowe.

FastGIS daje możliwość edycji schematów lub map terenu w wielu różnych formatach wektorowych, takich jak: AutoCAD, Microstation, MapInfo, ESRI ArcGIS lub DXF. Automatycznie pozycjonuje też poszczególne sekcje, nanosząc je na skonsolidowaną mapę terenu. Dzięki temu możemy reorganizować warstwy źródłowe w celu zachowania jednolitego standardu rozwarstwienia dla całego schematu.

Program do paszportyzacji umożliwia także otwieranie schematu konkretnego obiektu z poziomu schematu otoczenia (np. budynku). Wielostronny widok schematów umożliwia oglądanie konkretnych kondygnacji, z kolei wielowarstwowe schematy umożliwiają prezentację pożądanych treści.

FastGIS umożliwia także wczytanie i dokładne pozycjonowanie skanowanych map i rastrów w wielu popularnych formatach, nawet w przypadku, gdy mapy cyfrowe są niedostępne. Jeśli zostało wykonane geopozycjonowane, program automatycznie dokona pozycjonowania w terenie, nawet kiedy poszczególne mapy tworzono w różnych układach współrzędnych, np.: 1965, 1992, 2000, WSG84 lub innych. Zawdzięczamy to wbudowanemu systemowi przeliczania. Jeśli nie zostało wykonane geopozycjonowanie, program daje możliwość pozycjonowania ręcznego. System fastGIS umożliwia również eksport do formatów AutoCAD, Microstation, MapInfo, ESRI ArcGIS lub DXF.

Jeżeli mamy do czynienia z mapami większego terytorium, np. zborem sekcji map geodezyjnych wektorowych lub topograficznych danego miasta, powiatu, województwa, a nawet całego państwa, FastGIS bez trudu obsłuży również taki złożony schemat. Jest to możliwe dzięki specjalnym mechanizmom skalowania schematu i optymalizacji pamięci wewnętrznej komputera. Do pamięci nie są bowiem wczytywane wszystkie mapy, a tylko te, które są w danej chwili pokazywane na monitorze.

FastGIS zapewnia niebywałą szybkość podczas wszelkich graficznych operacji i jest w związku z tym wysoce konkurencyjny względem produktów pochodzących od innych dostawców.
 

Dostęp do zasobów przestrzennych

Paszportyzacja przy pomocy fastGIS PST zapewnia intuicyjny dostęp do danych z bazy na poziomie mapy lub jednego z automatycznie wygenerowanych przez program schematów. Uzyskujemy go poprzez wskazanie elementu na mapie lub schemacie. Wystarczy, że nakierujemy kursor na dany element i w tym momencie wyświetla się informacja pobrana z bazy atrybutów elementu. Konkretne atrybuty są uzależnione od typu danego elementu.

Do powyższych danych można dotrzeć także z menu głównego (jak w innych, typowych systemach bazodanowych), nie ma wiec konieczności odpalania map i konkretnych rysunków Właściwe informacje uzyskujemy po podwójnym kliknięciu na danym elemencie. Zostaną wtedy wyświetlane pełne informacje ewidencyjne, opisujące dane typu elementu.

Konkretne zakładki paszportyzacji umożliwiają intuicyjny dostęp do - powiązanych na zasadzie relacji - elementów usług oraz sieci. Zyskujemy więc bardzo klarowny i przyjazny w obsłudze dostęp, który nie nastręcza najmniejszych problemów użytkownikom. Na paszporcie elementu zawarte są też informacje kto i kiedy naniósł poszczególne zmiany.

FastGIS PST został wyposażony w zaawansowane mechanizmy wyszukiwania, w ten sposób każdy użytkownik otrzymuje prosty i szybki dostęp do poszukiwanej informacji. Przykładowo, trudno wyobrazić sobie mapę całego miasta, powiatu, a nawet województwa, na której mielibyśmy znaleźć szybko informację bez użytecznych funkcji oferowanego programu do paszportyzacji.

Konkretne elementy system może wyszukać wedle wartości ich atrybutów, danych tekstów (jak na rysunku obok), jak i całych kompleksów danych, na podstawie oczekiwanych wymagań.

Podczas wyszukiwania tekstów lub atrybutów przeszukujemy bazę danych, a wyniki wyświetlone zostaną na liście. Następne podwójne kliknięcie pozycji owocuje przesunięciem schematu do współrzędnych właściwych dla konkretnego elementu.