email: biuro@fast-software.pl tel: (+48) 693 901 183

PL EN
fastGIS PST
Paszportyzacja sieci w fastGIS

fastGIS to innowacyjny systemem informatyczny, służący do paszportyzacji sieci teleinformatycznej. Został zbudowany przy wykorzystaniu bazy danych ORACLE SQL oraz środowiska fastGIS, przeznaczonego do projektowania aplikacji typu GIS.

dowiedz się więcej

fastGIS PST

fastGIS to system paszportyzacji, który pozwala na ewidencję potencjalnie wszelkiej infrastruktury sieciowej. Umożliwia paszportyzację sieci światłowodowej, teleinformatycznej, energetycznej oraz ewidencję zasobów sieciowych wielu branż GESUT. W celu uzyskania odpowiedniej funkcjonalności branżowej przygotowane zostały odpowiednie projekty bazodanowe dedykowane do paszportyzacji danej branży. W obecnej chwili dostępne są rozwiązania:

  • fastGIS PST - Paszportyzacja Sieci Teleinformatycznej
  • fastGIS PSE - Paszportyzacja Sieci Energetycznej
  • fastGIS PSC - Paszportyzacja Sieci Ciepłowniczej (w planowaniu, szukamy Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej chętnego do wdrożenia pilotażowego)
  • fastGIS PSG - Paszportyzacja Sieci Gazowniczej (w planowaniu, szukamy Zakładu Gazownictwa chętnego do wdrożenia pilotażowego)
  • fastGIS GESUT - Geodezyjna Ewidencja Sieci Uzbrojenia Tererenu

Dodatkowo system fastGIS posiada moduł fastGIS WWW działający w standardowej przeglądarce internetowej, realizujący niektóre funkcje ofertowane przez system fastGIS.

W zależności od danych elementów infrastruktury, ewidencji podlegają konkretne dane. Są one także powiązane siecią relacji z innymi elementami, co upodabnia cały proces do zdarzeń rzeczywistych.

Żadna informacja uwzględniana przez systemy do paszportyzacji nie funkcjonuje w oderwaniu od innych elementów, zaś wszelkie dane są przechowywane w słownikach. Ponadto system paszportyzacji powiela je w bazie danych w postaci pojedynczej kopii, dzięki czemu pozostają spójne.

Więcej informacji można uzyskać na stronie produktowej pod adresem www.fastgis.com