email: biuro@fast-software.pl tel: (+48) 693 901 183

PL EN
fastGIS PST
Paszportyzacja sieci w fastGIS PST

fastGIS PST to innowacyjny systemem informatyczny, służący do paszportyzacji sieci teleinformatycznej. Został zbudowany przy wykorzystaniu bazy danych ORACLE SQL oraz środowiska fastGIS, przeznaczonego do projektowania aplikacji typu GIS.

dowiedz się więcej

fastGIS PST

fastGIS PST to system paszportyzacji, który pozwala na ewidencję teleinformatycznych sieci miedzianych, światłowodowych oraz radiowych, a także powiązań logicznych, usług, transmisji, majątku oraz wyposażenia, wraz z niezbędnymi danymi dodatkowymi.

System fastGIS PST dokonuje paszportyzacji przede wszystkim następujących składników infrastruktury:

  • konkretnych lokalizacji - pomieszczeń, budynków, punktów adresowych, studni, boksów, szaf, obudów, lokalizacji węzłowych, a także paszportyzacji parametrów dostępu do tychże lokalizacji (kluczy, kart, czytników, wzorców, wizyt itp.),
  • sieci teleinformatycznych i telekomunikacyjnych, np. kabli światłowodowych i włókien, odcinków kanalizacji, tras optycznych, kabli informatycznych, miedzianych łączy telekomunikacyjnych, łączy radiowych, kabli krosowych (patchkordów) i in.,
  • wybranych urządzeń - muf, przełącznic zwykłych i telekomunikacyjnych dwustronnych MDF, grup głowic, szaf telefonicznych, urządzeń radiowych i aktywnych, w tym również swobodnie definiowalnych oraz urządzeń zwielokrotniających lub kompresujących w technologiach xWDM, SDH/PDH,
  • usług i transmisji, w tym także usługi IP, klasy adresów, dzierżawy i kolokacji.

W zależności od danych elementów infrastruktury, ewidencji podlegają konkretne dane. Są one także powiązane siecią relacji z innymi elementami, co upodabnia cały proces do zdarzeń rzeczywistych.

Żadna informacja uwzględniana przez systemy do paszportyzacji nie funkcjonuje w oderwaniu od innych elementów, zaś wszelkie dane są przechowywane w słownikach. Ponadto system paszportyzacji powiela je w bazie danych w postaci pojedynczej kopii, dzięki czemu pozostają spójne.