email: biuro@fast-software.pl tel: (+48) 693 901 183

PL EN
fastGIS
Paszportyzacja sieci w fastGIS

fastGIS to innowacyjny systemem informatyczny, służący przede wszystkim do paszportyzacji sieci teleinformatycznej. Został zbudowany przy wykorzystaniu bazy danych ORACLE SQL oraz środowiska fastGIS, przeznaczonego do projektowania aplikacji typu GIS.

dowiedz się więcej

Generowane schematy logiczne

Paszportyzacja z fastGIS daje możliwość przechowywania wszystkich informacji na temat sieci w relacyjnej bazie danych Oracle SQL.

Umożliwia to generowanie wedle potrzeby zawsze aktualnego schematu logicznego kompletnej sieci lub jej fragmentu. Program wytwarza automatycznie następujące schematy ideowe:

  • przebiegi i przekroje kanalizacji z wizualizacją kabli i kanalizacji wtórnych,
  • schematy kabli miedzianych,
  • schematy przełącznic,
  • schematy muf,
  • schematy rozwinięte fragmentów sieci (np. kabli światłowodowych),
  • schematy studni,
  • schematy szaf teleinformatycznych,
  • schematy logiczne łącza z uwzględnieniem transmisji przez urządzenia zwielokrotniające i kompresujące (xWDM, SDH/PDH),
  • schematy logiczne całej sieci światłowodowej wraz z widokiem lokalizacji, węzłów i tras.

System paszportyzacji daje także możliwość generowania schematów lokalizacji (rozmieszczenie szaf) na tle wykreślonych już rysunków, np. planów kondygnacji w budynkach czy rozmieszczenia pomieszczeń.

Niewątpliwą zaletą systemu paszportyzacji jest fakt, iż uzyskane schematy są żywe i aktywne, dają więc łatwy, w pełni intuicyjny dostęp do informacji bazodanowej poprzez nakierowanie kursora myszki na interesujący nas element. Podwójne kliknięcie zaś daje dostęp do paszportu elementu, a stąd do elementów ułożonych hierarchicznie.

Na uzyskane schematy można wprowadzać rysunki i komentarze, a podczas powtórnego generowania schematu naniesione elementy nie znikną - pozostaną dokładnie w takiej samej postaci.