email: biuro@fast-software.pl tel: (+48) 693 901 183

PL EN
fastGIS
Paszportyzacja sieci w fastGIS

fastGIS to innowacyjny systemem informatyczny, służący przede wszystkim do paszportyzacji sieci teleinformatycznej. Został zbudowany przy wykorzystaniu bazy danych ORACLE SQL oraz środowiska fastGIS, przeznaczonego do projektowania aplikacji typu GIS.

dowiedz się więcej

Planowanie i zarządzanie

Paszportyzacja przy pomocy fastGIS wspiera procesy projektowania sieci oraz procesy utrzymaniowe, z którymi na co dzień stykają się firmy. W szczególności umożliwia:

  • zarządzanie w sposób inteligentny trasami transmisji, łączy i usług,
  • pogłębioną analizę wykorzystania sieci oraz stopnia jej zajętości przy uwzględnieniu konkretnych składników, kanałów xWDM i SDH.
  • dokonywanie modyfikacji z poziomu automatycznie generowanych schematów fragmentów sieci w sposób wizualny (np. schematów muf)
  • ewidencję liczby uszkodzeń oraz analizę ich miejsca oraz przewidywalnych konsekwencji
  • projektowanie tras, zarówno pojedynczych, jak i zespolonych, wraz z wykorzystaniem informacji o aktualnej zajętości oraz raportach na temat prac niezbędnych do zestawienia łącza
  • projektowanie - przy wykorzystaniu planowanej, jak i istniejącej infrastruktury, transmisji, łączy i usług