email: biuro@fast-software.pl tel: (+48) 693 901 183

PL EN
Asystent Sprzedaży AS!

Asystent Sprzedaży AS! To w pełni nowoczesny system obsługi firmy klasy mini ERP. AS przeznaczony jest do wielostanowiskowej pracy w małych przedsiębiorstwach. Pozwala na wyraźne usprawnienie pracy działu handlowego, prowadzenie kilku magazynów, wspomaga także samą obsługę sprzedaży i kontroluje stan należności oraz zobowiązań. Program AS v10 generuje pliki JPK_VAT w formacie z uwzględnieniem grup GTU (w zakresie dokuemtów wystawionych w programie AS), JPK_FA i JPK_MAG.

dowiedz się więcej

Opis systemu

Przedstawiamy nowoczesny system AS (Asystent Sprzedaży) w najnowszej wersji 10 (październik 2020) o funkcjonalności w wielu miejscach większej niż potężne systemy ERP za wiele tysięcy złotych, funkcjonujący na wielu stanowiskach, skierowany do mikro-firm i małych przedsiębiorstw. Asystent Sprzedaży obsługuje zakupy, sprzedaż, gospodarkę magazynową i rozliczenia, czyniąc pracę całej firmy bardziej wydajną. Dzięki niemu kierowanie kilkoma magazynami, aktualny nadzór nad stanem należności oraz klasyfikacja zobowiązań czy spłat, będą niezwykle skuteczne.

AS w najnowszej wersji 10 przygotowuje raporty JPK_VAT w najnowszym formacie wymaganym od roku 2020, z uwzględnieniem grup towarowych i usługowych GTU. W programie można hurtowo przypisać towary i usługi do jednej z 13 grup GTU

AS w najnowszej wersji 10 weryfikuje kontrahentów po NIP sięgając do centralnej bazy danych podmiotów gospodarczych, weryfikuje konta bankowe, drukuje NIP na paragonach, pilnuje zgodności paragonów z fakturami zgodnie z przepisami, obsługuje podzieloną płatność oraz umożliwia zarządzanie dyspozycjami przelewów i eksportuje polecenia przelewów do większości systemów bankowych.

Program Asystent Sprzedaży wyróżnia się prostotą i wyjątkową na rynku (absolutnie unikalną w swojej kategorii cenowej) funkcjonalnością. Dzięki dedykowanemu dla systemu Windows środowisku, w pełni intuicyjnemu interfejsowi oraz łatwej obsłudze, praca z AS jest niebywale przyjemna. Mówiąc wprost Asystent Sprzedaży to najlepszy program na rynku w tej klasie produktów.

Tylko w programie AS uprawniona osoba może modyfikować dokumenty z zachowaniem więzów integralności (bez konieczności przesyłania dokumentu do bufora). Co więcej dokumenty mogą być przez uprawnioną osobę modyfikowane nawet jeżeli były już użyte (np. modyfikacja faktury zakupu jeżeli towar był już wydany z magazynu). W programie Asystent Sprzedaży można definiować w sposób elastyczny uprawnienia poszczególnych osób.

W swojej kategorii cenowej jednie program AS pozwala na zarządzanie numerami seryjnymi dla poszczególnych egzemplarzy towarów (przydatne i konieczne dla firm handlujących elektroniką). Tylko w AS-ie masz dostęp do szczegółów dokumentów zakupów przy wystawianiu dokumentów sprzedaży, możesz wybierać z danej PZ-tki oraz wiedzieć z której partii pochodzi dany egzemplarz towaru. Progam umożliwia również śledzenie terminów ważności i raportowanie jakie towary są już przeterminowane, wspiera wielowalutowość i wielojęzyczność dokumentów, automatycznie pobiera kursy walut z internetu oraz umożliwia elastyczne rozliczanie wielowalutowe.

Tylko program AS wspiera importerów pozwalając na rozłożenie należności celnych w cenach zakupu towarów proporcjonalnie do zdefiniowanych stawek celnych, umożliwi raportowanie opakowań produktów z rozłożeniem na surowce oraz opakowań zbiorczych. Tylko program AS poprawnie rozliczy baterie i sporządzi właściwe raporty dla właściwych urzędów.

W programie Asystent Sprzedazy możesz stworzyć dowolny dokument na podstawie istniejącego, dokonać konwersji dokumentów w różne strony (oferta, zamówienie sprzedaży, faktura pro-forma, zaliczkowa, sprzedaży) a nawet optymalnie zaplanować zamówienia do dostawców z uwzględnieniem pływów magazynowych w dowolnym okresie, zamówień w drodze, terminów ich realizacji i niezrealizowanych zamówień od klientów.

Tylko ten program pozwala na elastyczne wiązanie dokumentów magazynowych z fakturami, pozwala na przyporządkowanie wielu wydań z magazynu lub zwrotów do faktur z pozycjami towarowymi i usługowymi, i śledzenie rentowności sprzedaży na bieżąco. Możesz też planować i realizowac produkcję (kompletację). To niesamowity program dla każdej nowoczesnej i elastycznej firmy.

W AS Asystent Sprzedaży zastosowano bardzo mocny i stabilny silnik baz danych PostgreSQL, dzięki czemu relacyjna baza danych SQL jest całkowicie bezpieczna, zapewnia pełną transakcyjność i spójność danych na licznych stanowiskach oraz daje praktycznie nieograniczone możliwości generowania raportów i zestawień różnego typu. Specjalne filtry pozwalają na szybkie i łatwe odnalezienie wymaganych danych, nawet w przypadku bardzo rozbudowanych kartotek.

Sprzedaż i zakupy

 • Dzięki programowi do sprzedaży AS można wystawić dokumenty sprzedaży oraz zakupu, m.in.: paragon fiskalny, fakturę VAT, faktury korygujące, eksportowe, zaliczkowe czy pro forma. System uwzględnia ceny netto lub ceny brutto. System obsługuje rejestrację faktur zakupu z podziałem na faktury zakupu towarów handlowych i rejestrację kosztów, co umozliwia pełną kontrolę kasy i pływów rachunków bankowych oraz pełną kontrolę rozrachunków z kontrahenami.
 • System AS umożliwia bardzo proste i szybkie wystawianie dokumentów, zawiera bowiem przejrzystą kartotekę, dającą łatwy dostęp do towarów i usług oraz zestawień kontrahentów. Do każdego dokumentu zakupu czy sprzedaży może zostać automatycznie wygenerowany potrzebny dokument magazynowy.
 • Doskonałą opcją jest też możliwość wystawiania korekt dokumentów, które nie figurują w bazie; zapewnia to ciągłość działalności i kontynuację sprzedaży, która wcześniej była prowadzona w inny sposób.
 • Przejrzysty cennik pozwala na proste ustawianie i późniejszą edycję cen – minimalnych, maksymalnych, a także sugerowanych, dla dowolnych towarów i usług.
 • System AS to nie tylko złotówki, lecz także możliwość wystawiania rozliczeń w innych walutach, stale aktualizowanych na podstawie kursów pobieranych z sieci i dodawanych do dokumentu kupna lub sprzedaży.
 • Możliwość wprowadzenia za pośrednictwem programu do sprzedaży AS specjalnych cenników indywidualnych oraz stałych rabatów dla klientów to szansa na prowadzenie spersonalizowanej polityki cenowej.
 • Za pośrednictwem Systemu AS można utworzyć fakturę sprzedaży bez dokumentu wydania magazynowego, dzięki czemu całą transakcję można zakończyć z późniejszą datą.
 • Program do sprzedaży AS to także szansa na przygotowanie dokumentów w oparciu o poprzednio wystawioną dokumentację (np. faktur na podstawie wcześniej wydanych dokumentów magazynowych).
 • W trakcie rejestracji sprzedaży, można wybrać w systemie produkt z konkretnej partii lub dostawy.

Kartoteki magazynowe:

 • Program do magazynu AS prowadzi kartoteki towarów i usług z oferty firmy, wspomagając procesy sprzedaży. Rozdzielenie towarów i usług pozwala na prowadzenie działalności czysto usługowej oraz rejestrowania wszystkich operacji związanych z gospodarką magazynową.
 • Prowadzenie w systemie AS kilku magazynów pozwala na dokładne zorganizowanie pracy firmy, np. oddzielne magazyny przypisane zostają konkretnym handlowcom, co w konsekwencji ułatwia rozliczanie pracowników, lub wprowadzone zostają magazyny specjalne, np. celne. Dla poszczególnych magazynów możliwe jest prowadzanie odrębnych inwentaryzacji.
 • System AS umożliwia prowadzenie ewidencji numerów seryjnych dla wybranych towarów, co ułatwia prowadzenie ewidencji rozchodu konkretnych egzemplarzy oraz wspomaga prowadzenie serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego. .
 • W programie do magazynu AS możliwe jest wystawianie i przeglądanie wszystkich typów dokumentów magazynowych.
 • Z poziomu systemu AS, użytkownicy mają dostęp do kompletnej ewidencji stanów magazynowych.
 • Program do magazynu daje możliwość wprowadzenia informacji o różnych sposobach oznaczania towarów przez różnych kontrahentów, pozwala na prowadzenie kontaktów handlowych w sposób jednoznacznie przypisany do klienta (część klientów wprowadza własne oznaczenia – które mogą się różnić od oznaczeń producentów – i wymaga stosowania ich na otrzymywanych fakturach).

Płatności i rozrachunki:

 • System AS daje możliwość wystawiania dokumentów i raportów kasowych, a także katalogowanie dokumentów bankowych.
 • Dzięki możliwości rejestraci w systemie dokumentów fakturalnych i paragonów (zakupów i sprzedaży, w tym również kosztowych), AS zapewnia możliwość kontroli i rozliczania wszelkich należności i zobowiązań, przy użyciu kasowych kwitów, przelewów, a także dokonywania rozliczeń grupowych, zawierających większą ilość dokumentów wybranego kontrahenta.
 • System AS ułatwia też przeglądanie dokumentów przeterminowanych i nieopłaconych, dzięki czemu można w łatwy sposób kontrolować rachunki i terminy płatności.
 • Program do sprzedaży AS współpracuje z rożnymi typami drukarek fiskalnych, np. Posnet, pozwalając na drukowanie wielorakich paragonów fiskalnych, również poprzez udostępnione drukarki w sieci (drukarka fiskalna z portem Ethernet).
 • W systemie AS dowolne dokumenty bankowe, kasowe oraz różnorodne rozliczenia mogą być prowadzone i rozliczane nie tylko w złotówkach, lecz również w wielu innych walutach.
 • Istnieje także opcja wystawiania przez system monitów, wezwań do zapłaty oraz not odsetkowych.
 • System AS to także wprowadzanie należności i zobowiązań, na podstawie dokumentów niefigurujących w systemie, a także niezwiązanych z żadnym dokumentem sprzedaży lub zakupu.
 • System AS, to pełna i skuteczna obsługa płatności i rozrachunków każdego kontrahenta.

Ewidencja kontrahentów:

 • System AS umożliwia ustalenie upustów oraz cen specjalnych dla konkretnych produktów z własnej oferty, a także wyznaczanie domyślnego rabatu, dzięki czemu kreuje się politykę cenową dostosowaną do poszczególnych klientów. Dodatkowo w trakcie sprzedaży handlowcy zyskują możliwość przyznawania dodatkowych rabatów.
 • Program do sprzedaży AS daje możliwość łączenia pracowników firmy z konkretnymi kontrahentami, a co za tym idzie wyznaczenie osób odpowiedzialnych za współpracę właśnie z danym podmiotem, dzięki czemu zyskujemy sprawniejszy kontakt z kontrahentem, a także poprawiamy jakość wzajemnych relacji – z wybranym kontrahentem kontaktować się będzie najwłaściwsza, najbardziej kompetentna osoba. Przy pomocy systemu można także ocenić aktywność wybranych pracowników.
 • Program do sprzedaży AS, to także łatwy dostęp do ewidencji wiarygodności klientów, dzięki czemu możliwe jest zminimalizowanie strat spowodowanych kontaktami z nierzetelnymi podmiotami.
 • System prowadzi też zestawienia sprzedaży towarów zakupionych przez klienta oraz wspomaga strategię marketingową firmy i jej odpowiednie ukierunkowanie na właściwy cel i konkretnych odbiorców.

Opcje dodatkowe:

 • Program do sprzedaży AS zawiera słownik wszystkich używanych w trakcie pracy informacji, takich jak choćby: formy płatności, stawki podatku VAT, numery kont bankowych, jednostki miary, a także lista rabatów oraz towarów i kontrahentów pogrupowanych w zestawy.
 • System AS zapewnia unikalność numerów dokumentów, dzięki prowadzeniu globalnego sposobu sortowania, a także pełną unifikację oznaczania, niezależnie od firmy wystawiającej dokument.
 • Zastosowany w systemie do sprzedaży AS specjalnego sposobu zarządzania użytkownikami, daje gwarancję ochrony przed nieautoryzowanym dostępem do danych, wprowadzając blokadę podczas próby nieuprawnionego wglądu do danych.
 • Program do sprzedaży AS posiada narzędzia do archiwizowania informacji oraz ich ewentualnego odzyskania z wcześniej tworzonych kopii bezpieczeństwa.
 • System AS automatycznie rejestruje informacje na temat kluczowych operacji dokonywanych przez konkretnych użytkowników, osoba nadzorująca ma zatem możliwość kontroli działań poszczególnych pracowników.
 • Program do sprzedaży AS został stworzony na bazie jednej z najlepszych baz danych PostgreSQL, co więcej jest to baza darmowa, nie wymaga więc posiadania dodatkowych licencji. Baza ta zapewnia niezwykle wysoką wydajność oraz stabilność pracy systemu, a także skuteczną pracę na wielu stanowiskach.

Raportowanie:

 • Program AS umożliwia raportowanie w szerokim zakresie, w tym: raporty JPK_VAT (dla dokumentów wystawionych w systemie), JPK_FA i JPK_MAG, raporty rentownwności, zestawienia VAT dla biura rachunkowego, raproty obrotów według róznych kryteriów.

Wymagania systemowe:

Minimalna konfiguracja, zapewniająca stabilną pracę nsystemu

 • system operacyjny Microsoft Windows minimum 7 (do Windows 10 włącznie)
 • około 500MB wolnego miejsca na twardym dysku
 • karta graficzna zapewniająca rozdzielczość minimum 1024x768
 • dołączony wraz z oprogramowaniem AS system obsługi baz danych PostgreSQL (instalowany jednokrotnie na wybranym stanowisku-serwerze)

Ponadto serwer bazy danych PostgreSQL może być również instalowany osobno, na specjalnej, wydzielonej maszynie pod kontrolą jednego z systemów operacyjnych: Microsoft Windows z obsługą systemu plików NTFS, Solaris lub Linux.