email: biuro@fast-software.pl tel: (+48) 693 901 183

PL EN
fastGIS
Paszportyzacja sieci w fastGIS

fastGIS to innowacyjny systemem informatyczny, służący przede wszystkim do paszportyzacji sieci teleinformatycznej. Został zbudowany przy wykorzystaniu bazy danych ORACLE SQL oraz środowiska fastGIS, przeznaczonego do projektowania aplikacji typu GIS.

dowiedz się więcej

Paszportyzacja sieci

fastGIS to system ewidencji teleinformatycznej infrastruktury sieciowej, który pozwala na ewidencję przede wszystkim: sieci światłowodowych, miedzianych oraz radiowych, a także powiązań logicznych, usług, transmisji, majątku oraz wyposażenia, wraz z niezbędnymi danymi dodatkowymi, w tym obiektów otoczenia.
System fastGIS stanowi repozytorium między innymi następujących składników infrastruktury:

  • konkretnych lokalizacji - pomieszczeń, budynków, punktów adresowych, studni, boksów, szaf, obudów, lokalizacji węzłowych, a także paszportyzacji parametrów dostępu do tychże lokalizacji (kluczy, kart, czytników, wzorców, wizyt itp.),
  • sieci teleinformatycznych i telekomunikacyjnych, np. kabli światłowodowych i włókien, odcinków kanalizacji, tras optycznych, kabli informatycznych, miedzianych łączy telekomunikacyjnych, łączy radiowych, kabli krosowych (patchkordów) i in.,
  • wybranych urządzeń - muf, przełącznic zwykłych i telekomunikacyjnych dwustronnych MDF, grup głowic, szaf telefonicznych, urządzeń radiowych i aktywnych, w tym również swobodnie definiowalnych oraz urządzeń zwielokrotniających lub kompresujących w technologiach xWDM, SDH/PDH,
  • usług i transmisji, w tym także usługi IP, klasy adresów, dzierżawy i kolokacji.

Więcej inforamcji o fastGIS znajdziesz na stronie produktowej www.fastgis.com.


fastGIS z dodatkowym modułem energetycznym udostępnia rozszerzenia o obiekty energetyczne, co pozwala na modelowanie i ewidencję węzłów sieci energetycznej zgodnie ze standardem CIM. Dodatkowo, na mapie terenu można nanosić fizyczne przebiegi wiązek lub przebiegi pojedynczych przewodów energetycznych. System współpracuje

- z programem do wykonywania obliczeń sieci OeS firmy IPC w zakresie przysyłania danych obliczeniowych, odczytywania i prezentacji schematu rozdzielni oraz schematu całej sieci energetycznej Zakładu w powiązaniu z danymi ewidencyjnymi systemu fastGIS. 

- z programem ePlan służącym do projektowania w branży energetycznej

System fastGIS pozwala na ewidencję sieci elektroenergetycznej czyli obiektów takich jak stacje, rozdzielnie, rozdzielnice, stacje transformatorowe, prostownikowe, gałęzi sieci takich jak przewody elektryczne, linie sygnalizacyjno - alarmowe, uziemiające przewody ochronne SUPO, trasy uchwytów kabowych itp., oraz kanałów i tuneli.

Więcej informacji o fastGIS znajdzeisz na stronie produktowej www.fastgis.com.


fastGIS GESUT to moduł systemu fastGIS pozwalający na ewidencję sieci geodezyjnego uzbrojenia terenu czyli obiektow uzbrojenia terenu takich jak sieci wodociągowe, kanalizacyjne, gazownicze, ciepłownicze itp., ewidencję gruntów oraz podziału administracyjnego. W ramach modułu GESUT można również wprowadzać do systemu dane na temat podmiotów i właścicieli obiektów, rodzajów sieci i kodów obiektów, funkcji obiektów czy materiałów.

W celu dokonania rzetelnej inwentaryzacji zasobów majątku sieciowego dokonuje się paszportyzacji. Jest to ewidencja zweryfikowanych lub planowanych składników sieci branżowej, czyli ewidencja każdego elementu infrastruktury sieciowej z uwzględnieniem danych technicznych, hierarchii, struktury, usług, logiki i informacji o wzajemnych relacjach.

Więcej informacji o fastGIS GESUT znajdziesz na stronie produktowej www.fastgis.com.


W celu dokonania rzetelnej inwentaryzacji zasobów majątku sieciowego dokonuje się paszportyzacji. Jest to ewidencja sieci teleinformatycznej i telekomunikacyjnej każdego elementu infrastruktury sieciowej z uwzględnieniem danych technicznych, jak też hierarchii struktury.

Na czym polega paszportyzacja?

Jest to proces, który koncentruje się pozyskiwaniu i udostępnianiu rzeczywistych i planowanych danych o sieci. Informacje gromadzone są na podstawie źródeł papierowych, elektronicznych, jak też pracy w terenie. Stanowią one podstawę do precyzyjnej ewidencji sieci, która obejmuje wszelkie parametry, dane techniczne i topograficzne, jak również relacyjne i funkcjonalne. Istotne znaczenie dla całego procesu ma także wprowadzenie pozyskanych informacji do systemu informatycznego, co umożliwia bieżące aktualizowanie ewidencji sieci.

Dlaczego warto postawić na paszportyzację?

To nowoczesne rozwiązanie, które pozwoli wprowadzić do przedsiębiorstwa system efektywnego zarządzania elementami infrastruktury i korzystnie wpłynie na zagwarantowanie utrzymania infrastruktury znajdującej się na majątku przedsiębiorstwa . Do najważniejszych korzyści należy ponadto zaliczyć:

  • krótki czas na lokalizację ewentualnych awarii oraz szybką reakcję na zaistniałą sytuację,
  • możliwość swobodnego i ekonomicznego planowania rozbudowy infrastruktury,
  • możliwość przygotowania zaawansowanych i rozbudowanych raportów.

Cyfrowa ewidencja sieci pozwala również znacząco ograniczyć koszty związane ze zużyciem papieru. Paszportyzacją można bowiem zastąpić papierowe formy inwentaryzacji.