email: biuro@fast-software.pl tel: (+48) 693 901 183

PL EN
fastGIS PST
Paszportyzacja sieci w fastGIS PST

fastGIS PST to innowacyjny systemem informatyczny, służący do paszportyzacji sieci teleinformatycznej. Został zbudowany przy wykorzystaniu bazy danych ORACLE SQL oraz środowiska fastGIS, przeznaczonego do projektowania aplikacji typu GIS.

dowiedz się więcej

Paszportyzacja sieci

W celu dokonania rzetelnej inwentaryzacji zasobów majątku sieciowego dokonuje się paszportyzacji. Jest to ewidencja sieci teleinformatycznej i telekomunikacyjnej każdego elementu infrastruktury sieciowej z uwzględnieniem danych technicznych, jak też hierarchii struktury.

Na czym polega paszportyzacja?

Jest to proces, który koncentruje się pozyskiwaniu rzeczywistych danych o sieci. Informacje gromadzone są na podstawie źródeł papierowych, elektronicznych, jak też pracy w terenie. Stanowią one podstawę do precyzyjnej ewidencji sieci telekomunikacyjnej i teleinformatycznej, która obejmuje wszelkie parametry, dane techniczne i topograficzne, jak również relacyjne i funkcjonalne. Istotne znaczenie dla całego procesu ma także wprowadzenie pozyskanych informacji do systemu informatycznego, co umożliwia bieżące aktualizowanie ewidencji sieci teleinformatycznej i telekomunikacyjnej.

Dlaczego warto postawić na paszportyzację?

To nowoczesne rozwiązanie, które pozwoli wprowadzić do przedsiębiorstwa system efektywnego zarządzania elementami infrastruktury i korzystnie wpłynie na zagwarantowanie utrzymania infrastruktury znajdującej się na majątku przedsiębiorstwa . Do najważniejszych korzyści należy ponadto zaliczyć:

  • krótki czas na lokalizację ewentualnych awarii oraz szybką reakcję na zaistniałą sytuację,
  • możliwość swobodnego i ekonomicznego planowania rozbudowy infrastruktury,
  • możliwość przygotowania zaawansowanych i rozbudowanych raportów.

Cyfrowa ewidencja sieci telekomunikacyjnej i teleinformatycznej pozwala również znacząco ograniczyć koszty związane ze zużyciem papieru. Paszportyzacją można bowiem zastąpić papierowe formy inwentaryzacji.